08.03.2021 17:00
94

Modernizacja szkoły w Nowej Wsi

Data podpisania umowy:
08.03.2021
Data zakończenia:
31.08.2021
Wartość:
498.169, 11 zł
Firma:
Arbud sp. z o.o., Radom

Modernizacja w budynku szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi obejmie remont małej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego. W ramach tej inwestycji zostaną wymienione drzwi, okna, posadzki oraz instalacje c.o., wodno-kanalizacyjna, elektryczna i techniczna. Odnowione zostaną również ściany oraz powstanie wentylacja mechaniczna dla tych pomieszczeń.
Na remont sali otrzymaliśmy dofinansowanie 200 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.