21.06.2021 11:20
68

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Data podpisania umowy:
17.06.2021
Data zakończenia:
24.08.2021
Wartość:
497.000,00 zł
Firma:
GRANBUD
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane
Rafał Gębal
ul. Górczewska 116 A/70
01-460 Warszawa

Zostanie przeprowadzona bieżąca modernizacja obiektów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii
Dąbrowskiej w Komorowie w ramach zadania „ZSO w Komorowie – modernizacja obiektów szkolnych.

W szkole zostanie wymieniona instalacja elektryczna na pierwszym piętrze budynku (rozdzielnice piętrowe, instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego - ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych.

Będą też prowadzone roboty budowlane na pierwszym piętrze w budynku nr 1 (naprawa ścian po wymianie instalacji elektrycznych, modernizacja podłogi w salach 110,112, 114, 115, 116 oraz w zapleczu świetlicy 111, modernizacja korytarza w budynku nr 1 i na pierwszym piętrze i klatce schodowej, roboty budowlane w budynku nr 2, przebudowa kolizji elektroenergetycznej niskiego napięcia, modernizacja rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, wymiana drzwi w przebieralni przy hali sportowej.