08.03.2021 16:25
232

Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie

Data podpisania umowy:
22.12.2020
Data zakończenia:
31.08.2021
Wartość:
1 228 413 zł
Firma:
GÓR-BUD Grzegorz Górski, Korytnica

W ramach inwestycji przebudowane zostanie 397 m. drogi. Wykonanie zostanie:
1) odwodnienie obejmujące odcinek od ul. Waldemara do torowiska WKD;
2) wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni o szerokości od 5,50 m (w tym pasy
ruchu 2 x 2,50 m, ściek przykrawężnikowy 2 x 0,25 m);
3) wykonanie zjazdów indywidualnych o zmiennej szerokości;
4) wykonanie chodników do istniejących wejść na posesje;
5) wykonanie placu do zawracania samochodów o promieniu 6,0 m;
6) wykonanie skrzyżowań z ulicami bocznymi;
7) wykonanie skrzyżowań wyniesionych;
8) wykonanie zatok postojowych do parkowania prostopadłego;
9) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U;
10) wykonanie kanału technologicznego z rur RHDPEp 160mm wraz ze studniami o łącznej długości 375,00 m;