08.09.2021 10:15
24

Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nwoej Wsi

Data podpisania umowy:
05.08.2021
Data zakończenia:
30.11.2021
Wartość:
288.903,51 zł
Firma:
Król Józef Zbigniew Usługi Brukarskie Budowa Dróg w spadku z Opaczy-Kolonii

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi ul. Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w miejscowościach
Granica i Nowa Wieś

W ramach prac wykonano m.in.:
- budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- budowę progu spowalniającego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- budowę zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej,
- budowę chodnika z kostki brukowej betonowej,
- pobocze o nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej,
- przebudowę istniejącej sieci gazowej,
- zieleń drogową.
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji