08.03.2021 16:35
324

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice - etap II.

Data podpisania umowy:
29.12.2020
Data zakończenia:
30.11.2021
Wartość:
4 975.422,30 zł
Firma:
MKL-BUD Sp. z o.o., Warszawa

Remontowany będzie prawy brzeg zalewu, rów A oraz koryto rzeki powyżej zbiornika. Zakres prac obejmuje:
- remont grobli zbiornika (korony, skarpy odwodnej i skarpy czołowej). Na czas remontu koryto Utraty będzie przebiegało przez zbiornik, wzdłuż jego prawej skarpy (nie będzie łączone z nowo wyremontowanym rowem B).
- usunięcie nanosów rzecznych
Prace budowlane są prowadzone pod nadzorem przyrodniczym - w pierwszej kolejności powstaną zabezpieczenia dla płazów. Także drzewa zagrożone ewentualnym uszkodzeniem zostaną zabezpieczone.