05.10.2020 14:15
92

Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych

Data podpisania umowy:
22.09.2020
Data zakończenia:
30.06.2021
Wartość:
1 189 789,76 zł
Firma:
RAd-BUd Nadarzyn

Zakres prac:
1) rozbudowę istniejącego budynku o salę do ćwiczeń, kotłownię, kuchenkę i toalety;
2) przebudowę istniejącego budynku;
3) remont ogólnobudowlany, w tym roboty instalacyjne:
instalację elektryczną, instalację wod-kan, instalację wentylacyjną, instalację grzewczą, instalację chłodniczą,
instalację gazową (wewnętrzną);
4) zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z przesadzeniem drzewa;
5) zagospodarowanie istniejącego placu zabaw w tym z doposażeniem o linarium.
Planowany termin zakończenia - koniec stycznia 2021 r.


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji