09.07.2021 11:25
141

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice

Data podpisania umowy:
09.07.2021
Data zakończenia:
30.11.2021
Wartość:
1.389.900,00 zł
Firma:
ROBOKOP
Grzegorz Leonowicz
Ul. Dębowa 8/45
05-822 Milanówek

przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie ścieżki
pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zielona i Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem
oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego 22 KUD i 2 KUZ w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”