08.07.2021 11:10
216

Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach

Data podpisania umowy:
11.06.2021
Data zakończenia:
29.10.2021
Wartość:
519 757,16 zł
Firma:
Zakład Usług Terenowych
Budowlanych i Porządkowych
Margot Małgorzata Szymańska w spadku
Pasaż Ursynowski 11
02-784 Warszawa

Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej
o długości ok. 749 mb. w ramach zadania budżetowego – „Budowa i rozbudowa systemu
ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem”. Obecnie ciąg pieszo - rowerowy znajduje się po wschodniej stronie ul. Szkolnej. Nowa ścieżka powstanie po jej zachodniej stronie; będzie to ścieżka asfaltowa. Wybudowane zostaną także zjazdy do posesji.