17.02.2022 14:20
20

Budowa kanalizacji deszczowej w Pęcicach Małych - I etap

Data podpisania umowy:
31.01.2021
Firma:
Inżynieria Sanitarna
Jakub Hanausek
Julianów

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 686,00 m. Do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane będą wody opadowe z
powierzchni pasów drogowych ulic gminnych: Jaśminowej,
Dzikiej (odcinek Jaśminowa – Komorowska), Skowronków (odcinek Dzika – Kamień Polny), Przepiórki,Kuropatwy,
Bażantów,Sikorki, Kamień Polny (odcinek Skowronków – Parkowa) i drogi powiatowej – ul. Komorowskiej.

Inwestycja została podzielona na etapy. Rozpoczyna się pierwszy z nich - wykonanie kanału w ulicy Komorowskiej (od włączenia do istniejącego kanału z wylotem do rzeki Utraty) do ul. Jaśminowej.


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji