03.01.2022 13:25
61

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Data podpisania umowy:
30.09.2021
Wartość:
939 502,19
Firma:
BUDWEX M. Wasilewski z Izabelina

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące: modernizację
oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie, remoncie i uzupełnieniu punktów
świetlnych na terenie gminy Michałowice.
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) modernizację oświetlenia ulicznego w poniższych lokalizacjach:
a) Michałowice Wieś ul. Szara;
b) Michałowice:
ul. Cicha doświetlenie przejść dla pieszych,
ul. B. Grocholskiej,
c) Opacz Kolonia ul. Tymiankowa;
d) Komorów Wieś ul. Pod Borem;
e) Pęcice ul. Parkowa;
f) Pęcice Małe ul. Skowronków i ul. Drozdów (etap 1);
g) Nowa Wieś ul. Brzozowa;
h) Reguły:
ul. Dworcowa wraz z oświetleniem miejsc postojowych,
ul. Zielona (przedłużenie ul. Błękitnej),
ul. Ogrodowa,
ul. Michała,
ul. Calineczki i Baśniowa,
ul. Regulska -3 szt. doświetlenie przejść dla pieszych,
ul. Powstańców Warszawy doświetlenie 2 szt. przejść dla pieszych przy WKD,
i) Granica ul. Główna doświetlenie przejść dla pieszych;
2) wymianę, remont i uzupełnienie 65 punktów świetlnych na terenie Gminy.


Opublikowane przez: Maria Bielecka