21.04.2022 10:10
67

Modernizacja szkoły w Michałowicach

Data podpisania umowy:
28.02.2022
Wartość:
798 373,28 zł
Firma:
ER-KA Renata Kowalska
Aleja Wojska Polskiego 46
05-820 Piastów

Roboty budowlane prowadzone będą w okresie wakacyjnym.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót:
1) utworzenie zaplecza kuchennego w istniejącym pomieszczeniu dydaktycznym z wydzieleniem części czystej, brudnej oraz socjalnej poprzez budowę nowych ścianek
działowych,
2) powiększenie jadalni poprzez wyburzenie ścianki działowej,
3) wykonaniu dwóch otworów w ścianie (wydawanie posiłków),
4) budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych,
5) dostosowanie budynku szkoły do wymagań określonych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej tj. montaż 6 drzwi o odporności ogniowej EL 30 S
200, przebudowa instalacji hydrantowej, budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
6) połączenie pom. D101 i D101A , przeniesienie tablicy interakcyjnej, modernizacja toalety dla personelu w bloku A, wymianę drzwi wewnętrznych w bloku B, roboty
budowlane na parterze i piętrze bloku B (wymiana wykładziny podłogowe oraz malowanie
ścian i sufitów).


Planowany termin zakończenia - 26 sierpnia 2022 r.


Opublikowane przez: Angelika Niedzieska