Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

21.08.2017 12:15     6

Data podpisania umowy:

18.08.2017

Data zakończenia:

30.09.2017

Wartość

142.466,04 zł

Firma:

Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, Raszyn