08.03.2021 16:45
233

Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach.

Data podpisania umowy:
23.02.2021
Wartość:
7 774 843,01 zł
Firma:
Arbud sp. z o.o. Radom

Sala sportowa i jej zaplecze przejdą wielką metamorfozę. Zakres prac obejmuje:
-przebudowę szatni i sanitariatów,
-przebudowę pomieszczeń dla nauczycieli i magazynków sprzętu sportowego,
-budowę widny z nowym żelbetowym szybem windowym, dzięki czemu obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
-rozbudowę i przebudowę sali sportowej,
-budowę trybun dla ok. 190 uczniów/widzów,
-budowę dwóch toalet dla niepełnosprawnych,
-ocieplenie ścian zewnętrznych całej sali sportowej wraz z zapleczem,
-zmiany w otoczeniu budynku i przywrócenie planem miejscowym wymaganej powierzchni biologicznie czynnej na terenie szkoły, przez integrację i rozbiórkę utwardzeń i nawierzchni sportowych w kilku miejscach, gdzie przywrócone mają być trawniki na gruncie rodzimym, z wyłączeniem nawierzchni pod placem zabaw.