Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1066 podstron zawierających "michałowice wieś"
61 Rajd Pęcicki, Nowa Wieś – Pęcice 2014
2 października, po raz jedenasty, odbył się Rajd Pęcicki upamiętniający 70. rocznicę boju pod Pęcicami. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach.
62 Statut sołectwa Nowa Wieś
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA Nowa Wieś Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką
63 Postanowienie OŚ.6220.12.2019 z 09 września 2019 r.
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką
64 Zawiadomienie OŚ.6220.12.2019 z 09 września 2019 r.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej
65 Szybki internet
Na terenie naszej gminy trwa budowa sieci światłowodowej, która jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) pn.
66 Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy Michałowice
Progi 2008   Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy
67 ZP.271.2.42.2019
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
68 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
69 Piłka nożna - turniej piłkarski o Puchar Wójt Gminy Michałowice
Turniej piłkarski dzieci z rocznika 2009 o Puchar Wójt Gminy Michałowice odbył się w sobotę, 8 czerwca. Uczestniczyło w nim osiem drużyn. Zwycięzcą turnieju została
70 Zarządzenie Nr 111/10 Wójta Gminy Michałowice z 12 lipca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania
71 Uchwała Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”
72 Uchwała Nr XL/283/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice.
73 Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica,
75 ZP.271.2.42.2019
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
76 Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
77 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
78 Uchwała XXXIX/348/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
79 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
80 Zawiadomienie OŚ. 6220.12.2019 z 29 lipca 2019 r..
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z