Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1179 podstron zawierających "michałowice wieś"
61 Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica,
62 Uchwała Nr XV/198/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś
63 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 rok
podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
65 Uchwała XXXIX/348/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
66 Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
67 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
68 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
69 Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
70 Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
71 Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
72 Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
73 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
74 Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej
75 Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
76 Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
77 Uchwała Nr XXXVII/253/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.
78 Uchwała Nr XLIV/421/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
79 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
80 Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej