Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1147 podstron zawierających "michałowice wieś"
61 Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy Michałowice
Progi 2008   Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy
62 Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej w szkołach
Dzień Edukacji Narodowej jest niezwykle ważnym dniem dla wszystkich pracowników oświaty. W naszej gminie nauczyciele świętowali podwójnie - w szkołach i w Urzędzie Gminy
63 Zarządzenie Nr 111/10 Wójta Gminy Michałowice z 12 lipca 2010r.
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu planu zagospodarowania
64 Obwieszczenie z dnia 07 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 686.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 686.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr
65 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś
66 Zajęcia pn.: Joga w duecie rozpoczną się w październiku
Z przyczyn niezależnych od organizatora zajęcia dla mieszkańców Michałowic-Wsi pn. Joga w duecie rozpoczną się 4 października ( wstępnie była podawana data wrześniowa).
67 Piłka nożna - turniej piłkarski o Puchar Wójt Gminy Michałowice
Turniej piłkarski dzieci z rocznika 2009 o Puchar Wójt Gminy Michałowice odbył się w sobotę, 8 czerwca. Uczestniczyło w nim osiem drużyn. Zwycięzcą turnieju została
68 Uchwała Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”
69 Uchwała Nr XL/283/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr ew. 6/5 i 6/7, położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice.
70 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
72 Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica,
73 Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
74 Uchwała XXXIX/348/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
75 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
76 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
77 Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
78 Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
79 Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
80 Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice