Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
61 Uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Michałowice Z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice
62 Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10.
63 Uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina
64 Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
65 Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
66 Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na
67 Uchwała Nr XIII / 70 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
68 Uchwała XXXIV/237/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice,
69 Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 września 2007r
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w Gminie Michałowice.
70 Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów
71 Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew. 716/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.
72 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 6 października 2014 r.

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów
73 Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości
74 Agnieszka Lenard została przewodniczącą zarządu osiedla Michałowice
7 marca odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Michałowice, na którym mieszkańcy powierzyli Agnieszce Lenard funkcję przewodniczącej zarządu osiedla.
75 Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice tel: (22) 350-91-60 fax: (22) 350-91-61 oswiata@michalowice.pl piętro I pok.117 Czynne: poniedziałek-piątek:
76 Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r
w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.
77 Sprzątanie osiedla Michałowice
Choć porządki kojarzą się nam najczęściej z wiosną, to tym razem wspólne sprzątanie osiedla Michałowice odbyło się na przełomie lata i jesieni - 21 i 22 września.
78 Uchwała Nr XLII / 386 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
79 Kluby sportowe
Uczniowski Klub Sportowy Jaguar ul. Szkolna 15 05-816 Michałowice-Osiedle www.jaguarmichalowice.pl
80 Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice