Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 98 podstron zawierających "rower gminny"
61 Lista jednostek organizacyjnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
62 Sukcesy Gminy Michałowice!
W ostatnim czasie nasz gmina została wyróżniona aż trzykrotnie – uplasowała się w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r., zdobyła
63 Nieodpłatna pomoc prawna
INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
64 Telefony i kontakty
Biuro podawcze parter - sala obsługi interesantów   tel: (22) 350-91-91 #KONTAKT(Stanowisko ds. Kancelaryjnych,telefon
65 Kto może otrzymać pomoc w formie dożywiania
Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, przedszkolach i żłobkach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
66 Klub Świetliki
    Projekt pod nazwą "Klub Świetliki" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dofinansowanego w ramach Regionalnego
67 Jak uzyskać pomoc społeczną?
Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić
68 Obrona Cywilna
Zgodnie z Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 ze zmianami), organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie
69 Informacje ogólne o projekcie
  Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską
70 Wolontariat 2016
W roku 2016 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 14 osób. Dodatkowo ok. 40
71 „ŚWIADCZENIE NA DOJAZDY DLA DZIECKA UCZĄCEGO SIĘ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ LUB SZKOLE WYŻSZEJ W SYSTEMIE DZIENNYM”
1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Kto jest uprawniony do
72 Bezpieczeństwo publiczne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 89,
73 Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych
    Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowany przez Unię Europejską
74 Zespół interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie
75 Wolontariat w Gminie Michałowice
Od wiosny 2005 roku Ośrodek, rozpoczął przygotowanie do wdrożenia projektu „Wolontariat w OPS”. Pierwszym etapem wprowadzania wolontariatu w struktury OPS, było
76 Wolontariat 2013
Poniżej można zapoznać się z informacjami dotyczącymi działalności wolontariatu w 2013 r. Najważniejsze dane oraz kalendarium wydarzeń. WOLONTARIAT W 2013 AKCJE
77 Wolontariat 2015
W roku 2015 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 17 osób oraz 8 osób
78 Dobry Start
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 można złożyć: - elektronicznie od dnia 1 lipca, - natomiast
79 Wolontariat 2018
W roku 2018 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 4 osoby oraz 8 osób
80 Polityka prywatności
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja