Znaleziono 14 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

1. Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

    Projekt pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

2. Konsultacje projektu dokumentu / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Strategia promocji Gminy Michałowice

Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi

czytaj więcej

3. / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Projekt jest skierowany do 118 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup spełniających kryteria działania 8.3 POIG: dzieci i młodzież uczącą się

czytaj więcej

5. Rodzina 3+ / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Rodzina 3+

Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" oraz Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

czytaj więcej

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Studium uwarunkowań

Po ponad 5 latach prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła ten tak ważny dla dalszych

czytaj więcej

7. Komunikacja zbiorowa na terenie gminy / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Komunikacja zbiorowa

Kolejka WKD przystanki zlokalizowane na terenie gminy: Nowa Wieś, Komorów, Reguły, Michałowice, Opacz Kolonia WKD - rozkład jazdy do Warszawy WKD - rozkład jazdy

czytaj więcej