Znaleziono 35 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

4. Gospodarka / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Gospodarka

Wskaźnikiem zachodzących zmian jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym. Poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludzi zamieszkujących

czytaj więcej

5. Historia / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Historia

Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza

czytaj więcej

6. / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Dziedzictwo kulturowe

Zespół dworsko - parkowy przy ul. Sanatoryjnej 3. Z zespołu zachował się pałac, który stracił swoje oblicze po "modernizacji" przeprowadzonej po 1945 roku. Przetrwał

czytaj więcej

7. Środowisko przyrodnicze / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Środowisko przyrodnicze

Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Michałowice mają ponadlokalne znaczenie. Z jednej strony coraz więcej osób wybiera gminę jako miejsce do zamieszkania wśród rozległych

czytaj więcej

9. Ochrona zdrowia / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Ochrona zdrowia

Zadania w zakresie ochrony zdrowia nie zostały instytucjonalnie przyjęte przez samorząd. Od 2004 roku na terenie gminy działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

czytaj więcej

10. / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Mieszkańcy

Zmiana liczby mieszkańców gminy Michałowice w latach 1996 - 2014  w podziale na miejscowości (wg osób

czytaj więcej

11. Herb i flaga / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Herb i flaga

HERB Godłem w herbie Gminy Michałowice jest lipa. Nawiązuje to do najstarszego okazu przyrodniczego na naszym terenie – szesnastowiecznego drzewa tego gatunku. W herbie Gminy lipa

czytaj więcej

12. Infrastruktura / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Infrastruktura

Gmina Michałowice należy do grupy gmin najwięcej inwestujących w urządzenia, przedsiębiorstwa i instytucje usługowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych

czytaj więcej

13. / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Wyróżnienia

Gmina Michałowice laureatem konkursu Euro-Gmina

czytaj więcej

14. Położenie / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Położenie

Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej

czytaj więcej

15. Słynni Mieszkańcy / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Słynni Mieszkańcy

Jan z Reguł - Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie w roku 1500, w roku 1502 i w latach 1507-1508   Wenda Tadeusz Apolinary (1864-1948)

czytaj więcej

16. Kultura / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Kultura

Działania w dziedzinie kultury Gmina Michałowice opiera na rocznym planie imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się

czytaj więcej

17. Sport i rekreacja / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Sport i rekreacja

 W gminie ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę

czytaj więcej

18. Bezpieczeństwo publiczne / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Bezpieczeństwo publiczne

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 89, poz.

czytaj więcej

19. Szkoły i przedszkola / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Szkoły i przedszkola

Gminna baza oświaty składa się z następujących placówek:   Zespół Szkół w Michałowicach: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

czytaj więcej

20. Pomoc społeczna / Michałowice / Nasza Gmina / Prezentacja Gminy / Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej jak również innych ustaw z zakresu polityki społecznej są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – Gminny

czytaj więcej
1 2 »