Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 304 podstron zawierających "sesja"
1 I Sesja Rady Gminy Michałowice w kadencji 2018-2023
Po wyborach przyszedł czas na inauguracyjną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 22 listopada.
3 ZP.271.1.1318.2020 sesja on line
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz dokonywanie bieżących remontów na przepompowni ścieków
4 ZP.271.1.1350.2020 sesja on-line
Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi
5 ZP.271.2.41.2020 sesja on-line
Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach
6 ZP.271.1.1336.2020 sesja on-line
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Gminy Michałowice- w ramach ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
7 ZP.271.2.39.2020 sesja on-line
"Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Michałowice"
8 ZP.271.1.1252.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rodzinnej w Sokołowie
9 ZP.271.1.1170.2020 sesja on-line
„Budowa wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego w Nowej Wsi ”
10 ZP.271.2.40.2020 Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2020 sesja on-line
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice
11 ZP.271.2.35.2020 sesja on-line
Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul.Ceglanej w Komorowie
12 ZP.271.2.36.2020 sesja on-line
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
13 ZP.271.1.1023.2020 sesja on-line
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie wrzesień-grudzień 2020 na 3 liniach komunikacyjnych
14 ZP.271.2.32.2020 sesja on-line
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia
15 ZP.271.2.31.2020 sesja on-line
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
16 ZP.271.2.29.2020 sesja on-line
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
17 ZP.271.2.30.2020 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT sesja on-line
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
18 ZP.271.1.1062.2020 sesja on-line
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi
19 ZP.271.1.1017.2020 sesja on-line
Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej
20 ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice