Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 259 podstron zawierających "sesja"
1 I Sesja Rady Gminy Michałowice w kadencji 2018-2023
Po wyborach przyszedł czas na inauguracyjną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 22 listopada.
3 XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Michałowice
Przewodnicząca Rady zwołuje XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy
4 ZP.271.2.21.2020 sesja on-line
Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych
5 ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
6 ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
7 ZP.271.1.763.2020 sesja on-line
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
8 ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie
9 ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
10 ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
11 ZP.271.2.18.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
12 ZP.271.2.12.2020 sesja otwarcia on-line
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
13 ZP.271.2.16.2020 sesja otwarcia on-line
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
14 ZP.271.2.14.2020 sesja otwarcia on-line
Przebudowa rowu - U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIb i IV
15 ZP.271.2.15.2020 sesja otwarcia on-line
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
16 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.7: WSPOMINAMY VI KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2010-2014)
W kadencji VI m.in. wybudowano nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice oraz rozpoczęto wieloletnią inwestycję przebudowy rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
17 Inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice
W dniu 02.12.2010 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Michałowice, na której 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie oraz wybrało przewodniczącego.
18 II Sesja Rady Gminy Michałowice
Ustalenie składów osobowych i wybór członków Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw społecznych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji
19 II i III sesja rady gminy
8 grudnia odbyły się dwie kolejne sesje Rady Gminy Michałowice. Tego dnia został zaprzysiężony wójt oraz wybrano wieceprzewodniczących rady gminy i jej komisje.
20 I sesja Rady Gminy Michałowice (kadencja 2014-2018)
1 grudnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice VII kadencji. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady.