Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 podstron zawierających "granica"
81 Projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
82 Uchwala Nr XXVII/348/2017
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie
83 Uchwała Nr XV/182/2016
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 582/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
84 Uchwała Nr XIII/136/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 618/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
85 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
86 Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica
87 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyborów uzupełniających przewodniczącego zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica).
88 Uchwała Nr XV/183/2016
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1275, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
89 Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedlu Granica”.
90 20. Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Skośna" na terenie obrębu geodezyjnego Granica
91 Uchwała Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
92 Zarządzenie Nr 276/2018
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
93 30-LECIE SAMORZĄDU - cz.3 : WSPOMINAMY II KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1994-1998)
W II kadencji samorządu gminy Michałowice stanowisko wójta gminy obejmował nadal Roman Lawrence, a przewodniczącym rady został Dariusz Korpetta. Realizowane były przede wszystkim inwestycje
94 Mikołajki w Granicy – najlepsze!
Zabawa mikołajowa w świetlicy Granicka Zatoka Kultury była wyjątkowo udana. Był święty Mikołaj były też dzieci!
95 Harmonogram - Klub Świetliki
Oferta Placówki Wsparcia Dziennego - Klub Świetliki.
96 Uchwała nr XI/106/2015
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2,
97 Projekt uchwały
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2,
98 WARSZTATY MIKOŁAJKOWE W GRANICY
Warsztaty świąteczne to jedna z wielu propozycji aktywnego spędzania czasu dla dzieci z Granicy. Warsztaty organizowane są przez zarząd osiedla. Odbyły się 8 grudnia,
99 Uchwała Nr XV/178/2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica, stanowiącej mienie Gminy Michałowice
100 Zarządzenie Nr 44/2015
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Pruszkowska" na terenie