Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 568 podstron zawierających "granica"
81 Uchwała Nr XXXII/409/2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie
82 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyborów uzupełniających przewodniczącego zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica).
83 Uchwała Nr XV/182/2016
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 582/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
84 Zarządzenie Nr 50/2019
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica.
85 Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla Granica
86 Uchwała Nr XIII/136/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej nr 618/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
87 Uchwala Nr XXVII/348/2017
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie
88 Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedlu Granica”.
89 Uchwała Nr XV/183/2016
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1275, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice
90 Co to był za bal - zabawa karnawałowa w Granicy
Zabawa karnawałowa najmłodszych mieszkańców Granicy była bardzo udana. Bawiły się dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Zorganizowana została przez Zarząd Osiedla Granica.
91 20. Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Skośna" na terenie obrębu geodezyjnego Granica
92 Uchwała Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
93 Impreza karnawałowa w Granicy
Zabawa karnawałowa w Granicy była w tym roku bardzo udana. Bawiło się przeszło osiemdziesiąt osób. Zorganizowana została przez Zarząd Osiedla Granica.
94 Uchwała nr XI/106/2015
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2,
95 Projekt uchwały
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2,
96 Uchwała nr X/135/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 725/2 oraz działkę nr
97 Uchwała Nr XV/178/2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica, stanowiącej mienie Gminy Michałowice
98 Zarządzenie Nr 44/2015
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Pruszkowska" na terenie
99 Uchwała Nr XIV / 157 / 2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości położonej w obrębie ewid. Granica, oznaczonej w ewidencji gruntów
100 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice