Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 podstron zawierających "granica"
41 Uchwała Nr V/53/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XXXUI/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
42 ZP.271.1.278.2020
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Granica
43 ZP.271.1.279.2020
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś i Granica
44 Uchwała Nr X/87/2015
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
45 Projekt uchwały
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
46 Zarządzenie Nr 133/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów, Granica) na osiedle Komorów
47 Badania jakości wody
SUW Komorów, SUW Pęcice, Granica
48 Wymiana wodomierzy w naszej gminie
W naszej gminie trwa wymiana wodomierzy, którym kończy się termin legalizacji. Działania prowadzi firma Pomp 4 Eko sp. z o.o.
49 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.7: WSPOMINAMY VI KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2010-2014)
W kadencji VI m.in. wybudowano nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice oraz rozpoczęto wieloletnią inwestycję przebudowy rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki
50 Projekt uchwały
w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice
51 Uchwała Nr X/134/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek ewidencyjnych nr 649/1 i 650/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Granica
52 Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r
w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.
53 Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Michałowice
54 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.8 : WSPOMINAMY VII KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2014–2018)
W VII kadencji samorządu w gminie Michałowice kontynuowany był rozwój m.in. infrastruktury społecznej. Wybudowano nowe świetlice i boiska, a także przebudowano budynek do
55 Lista jednostek pomocniczych
Sołectwa:   Suchy Las Michałowice Opacz-Kolonia Nowa Wieś Sokołów Pęcice
56 Co to był za bal - zabawa karnawałowa w Granicy
Zabawa karnawałowa najmłodszych mieszkańców Granicy była bardzo udana. Bawiły się dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Zorganizowana została przez Zarząd Osiedla Granica.
57 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.9: VIII KADENCJA SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2018-2023)
W czasie trwającej obecnie kadencji m.in. powstała koncepcja urbanistyczno-planistyczna zagospodarowania terenu w Regułach oraz koncepcja przedszkola w Regułach, powołano
58 Zarządzenie Nr 186/2014
w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zarządu Wspólnoty Gruntowej we wsi Granica, gmina Michałowice, województwo Mazowieckie.
59 Zarządzenie Nr 187/2014
w sprawie wyznaczenia organów Spółki dla zarządu Wspólnoty Gruntowej we wsi Granica, gmina Michałowice, województwo Mazowieckie.
60 Uchwała Nr X/132/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica