Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 156 podstron zawierających "szko������������������a w komorowie"
21 Sołectwo Pęcice Małe
Pęcice Małe — niewielka, stale rozwijająca, ekspansywnie wręcz, się miejscowość położona w województwie mazowieckim (do roku 1998 administracyjnie
22 2023
Projekt 19 Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Komorowie. Ocena: pozytywna Lokalizacja: osiedle
23 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
24 2022
  WYNIKI GŁOSOWANIA - BO 2022 G​łosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 2022 odbywało się od 24 września do 8 października 2021
25 2022
Projekt 8 Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie-Wsi przy Zalewie. OCENA:
26 Tytuł: Ochrona AMD w Komorowie
Hanna Barlak : Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – KOMOROWIANIE  
27 Ocena formalna 2023
OCENA FORMALNA Zakończyliśmy ocenę formalną projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 24 projekty (7 otrzymaliśmy
28 Ocena formalna 2023
OCENA FORMALNA Zakończyliśmy ocenę formalną projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 roku. W tym roku mieszkańcy złożyli 24 projekty (7 otrzymaliśmy
29 2022
Projekt 6 „Spotkajmy się przy fontannie”- projekt i budowa skweru przy al.. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (przywrócenie do
30 2023
WYNIKI GŁOSOWANIA - II EDYCJA BO - 2023 Głosowanie na projekty zgłoszone do II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice odbyło się w okresie 26 września - 10
31 petycje - 2018
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice   Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan
32 Zespół ds. dostępności Gminy Michałowice
Koordynator ds. dostępności Michał Piwek, tel: (22) 350-91-76 m.piwek@michalowice.pl Zespół ds. dostępności Pani Katarzyna Stygińska – Kierownik Referatu
33 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe.   Głosowano w sprawie: Zdjęcie podpunktu 7 z porządku obrad   Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:
34 Petycje rozpatrzone w 2016 roku
Lp. Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Data złożenia petycji Data odpowiedzi Zasięgane
35 Historia Komorowa
Komorów był jedną z 13 wsi parafii pęcickiej powstałej w XIII wieku. Była. jednorodowa, czyli utworzona przez jeden ród zamieszkujący cały jej teren.
36 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad z autopoprawką. . Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
37 Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej
„Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej
38 Szkoły i przedszkola
Zakres i poziom usług oświaty w gminie Michałowice jest bardzo dobry. To wynik wysokich nakładów gminy na oświatę.  Wydatki na oświatę  w 2019 roku
39 Przebieg Sesji i wyniki głosowań
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: Zmiana kolejności podejmowanych uchwał polegająca na przesunięciu podpunktu 14 dotyczącego projektu uchwały w sprawie
40 ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie DATASPORT. Linki do