4

Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

baner - Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

 

Projekt pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Turystyka.

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 75%

 

 

 

Szczegółowy opis projektu:

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny. Działania promocyjne składały się na spójną kampanię marketingową, której wsparciem będzie uruchomiona w ramach projektu strona internetowa produktu turystycznego www.turystyka.michalowice.pl Ponadto zostaną wydane publikacje w wersji papierowej: przewodnik, mapa i foldery a w prasie ogólnokrajowej ukażą się artykuły sponsorowane. Element inwestycyjny projektu polegał na budowie ścieżki rowerowej na odcinku wytyczonej
trasy pomiędzy ul. Graniczną a Raszynką, wzdłuż Alei Powstańców Warszawy w Michałowicach, która będzie stanowiła komponent istniejących już szlaków turystycznych na terenie powiatu pruszkowskiego. Oprócz tego przewidziano przygotowanie infrastruktury około turystycznej polegającej na wyznaczeniu miejsce do wypoczynku (ławek wraz miejscem do przygotowania grilla, miejsc parkingowych dla rowerzystów, placu zabaw oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych min. podjazdów, oznakowanych miejsc parkingowych oraz niskich ławek. Adresatami przedmiotowej oferty turystycznej są turyści - zarówno ci najbliżsi i najłatwiej osiągalni, np. mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, jak i mieszkańcy innych województw a także turyści z zagranicy którzy w celach biznesowych przyjeżdżając do Warszawy będą wybierali nocleg w podmiejskich miejscowościach wiedząc, że dzięki temu w wolnym czasie będą w stanie skorzystać z bogatej oferty edukacyjno-turystycznej.

 

Dodatkowym rezultatem związanym z budową wspólnej oferty turystycznej są m .in. :

- wspólnie przygotowana strona o tematyce turystycznej promującej walory regionu;

- wspólnie opracowany przewodnik turystyczny;

- wspólna organizacja imprez rodzinnych oraz cyklicznych imprez;

- wspólnie opracowane ścieżki edukacyjne (1- historyczna;  2 – przyrodnicza)

- wspólnie przygotowany punkt informacji turystycznej, znajdujący się w siedzibie urzędu gminy.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka