dobra ziemskie michałowice

1. Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

    Projekt pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

2. Dobra Ziemskie Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  01.07.2014 10:45

Odpowiedź WSA na listę pytań skierowaną przez Wójta Gminy Michałowice w sprawie nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie

czytaj więcej

3. Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Inne  |  23.01.2017 16:00

Troje spadkobierców dawnej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa (Ministra Rolnictwa i

czytaj więcej

4. Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  03.04.2014 14:40

Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

6. Gmina Michałowice wniosła o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego oraz złożenia własnej skargi kasacyjnej / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016  |  13.10.2016 09:30

Szanowni Państwo celem wsparcia sytuacji mieszkańców Gminy Michałowice Gmina Michałowice zwróciła się o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

7. Skarga Gminy Michałowice do WSA / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  24.01.2014 16:10

Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej

8. RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Inne  |  23.12.2016 17:10

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną ws. unieważnienia decyzji z 1948 r. o nacjonalizacji gruntów w podwarszawskich Michałowicach - poinformowało Biuro RPO. Niedawny wyrok

czytaj więcej

9. Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!! / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Inne  |  21.09.2016 15:45

21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia

czytaj więcej

10. 21 września 2016 posiedzenie sądu w sprawie skargi właścicieli na decyzję MRiRW / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2016  |  14.06.2016 13:35

Wójt Gminy Michałowice informuje, że WSA w Warszawie wyznaczył na dzień 21 września 2016 r. na godz. 09.00, sala A, posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi właścicieli na decyzję Ministra

czytaj więcej

11. Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  13.02.2014 11:15

W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17

czytaj więcej

12. List otwarty do centralnych organów władzy publicznej / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  12.02.2014 10:40

Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej

czytaj więcej

13. Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  12.02.2014 10:59

W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.,

czytaj więcej

14. Szablon skargi do WSA / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  21.01.2014 11:55

Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej

15. Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  16.01.2014 09:10

Jeżeli chcieliby Państwo poprzeć wspólne stanowisko i złożyć swój podpis na liście, zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice, do Referatu Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, II p. do dnia 24

czytaj więcej

16. Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  15.01.2014 09:25

Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych i dodatkowych związanych z wniesieniem skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

czytaj więcej

17. ZAWIADOMIENIE / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  02.01.2014 08:00

W wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r., stwierdzającej nieważność decyzji zaskarżonych przez spadkobierców

czytaj więcej

18. Nieruchomości osób które zostały objęte decyzją MRiRW / Michałowice / Dzieje się ... / Komunikaty / Rok 2014  |  09.01.2014 14:40

Decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice

czytaj więcej
1 2 »