Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 36 podstron zawierających ""
1 Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice
Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny.
2 Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania
Troje spadkobierców dawnej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa (Ministra Rolnictwa
3 Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” uchylona
W dniu 22 października 2018 r. odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”
Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice
6 Skarga Gminy Michałowice do WSA
Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
7 RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną ws. unieważnienia decyzji z 1948 r. o nacjonalizacji gruntów w podwarszawskich Michałowicach - poinformowało Biuro RPO.
8 Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!!
21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie
9 Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.
W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17
10 List otwarty do centralnych organów władzy publicznej
Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej
11 Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.
W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.,
12 Szablon skargi do WSA
Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice
13 Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic
Jeżeli chcieliby Państwo poprzeć wspólne stanowisko i złożyć swój podpis na liście, zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice, do Referatu Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, II p.
14 Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych
Wzór wniosku do zwolnienia z kosztów sądowych i dodatkowych związanych z wniesieniem skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi
15 ZAWIADOMIENIE
W wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r., stwierdzającej nieważność decyzji zaskarżonych
16 Nieruchomości osób które zostały objęte decyzją MRiRW
Decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice