1334

Dzikie zwierzęta

Gdzie zgłosić

Gmina Michałowice podpisała umowę w ramach której będą podejmowane interwencje w sprawie dzikich zwierząt znajdujących się poza miejscem ich naturalnego przebywania. W przypadku zagrożenia, zwierzęta te będą odławiane. Udzielana będzie również pomoc lekarsko - weterynaryjna zwierzętom wolno żyjącym rannym.

Przypadki zwierząt wolno żyjących znajdujących się poza miejscami ich naturalnego przebywania należy zgłaszać do Urzędu Gminy Michałowice tel. 22 350 91 33 – w godzinach jego pracy, lub na Komisariat Policji w Regułach tel. 22 723 41 70 poza godzinami pracy Urzędu.