472

Dzikie zwierzęta

Gdzie zgłosić

Gmina Michałowice podpisała umowę w ramach której będą podejmowane interwencje w sprawie dzikich zwierząt znajdujących się poza miejscem ich naturalnego przebywania. W przypadku zagrożenia, zwierzęta te będą odławiane. Udzielana będzie również pomoc lekarsko - weterynaryjna zwierzętom wolno żyjącym rannym.

W związku z powyższym zgłoszenia przypadków zwierząt wolno żyjących znajdujących się poza miejscami ich naturalnego przebywania można zgłaszać
do Urzędu Gminy pod nr tel. 22 350 91 32 lub na Policję w Regułach pod nr tel. 22 723 41 70.