2684

Pomoc weterynaryjna, martwe zwierzęta

Leczenie, kastracja, sterylizacja, dokarmianie, martwe zwierzęta

Leczenie
Gmina Michałowice ma podpisaną umowę z gabinetem weterynaryjnym w ramach której zapewnia pomoc rannym bezdomnym zwierzętom znajdującym się na jej terenie.
W przypadku gdy zobaczysz potrąconego psa, kota zgłoś do Urzędu Gminy Michałowice tel. 22 350 91 33 – w godzinach jego pracy, lub na Komisariat Policji w Regułach tel. 22 723 41 70 poza godzinami pracy Urzędu. 

Kastracja, sterylizacja
W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym wykonywane są zabiegi m. in. kastracji/sterylizacji wolno żyjących kotów, które mają na celu ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 22 350 91 33.

Dokarmianie
Gmina Michałowice finansuje dokarmianie wolno żyjących kotów znajdujących się na jej terenie. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 22 350 91 33.


Martwe zwierzęta
W przypadku gdy zobaczysz martwe zwierzę zgłoś do Urzędu Gminy Michałowice tel. 22 350 91 33 – w godzinach jego pracy, lub na Komisariat Policji w Regułach tel. 22 723 41 70 poza godzinami pracy Urzędu.