738

Pomoc weterynaryjna, martwe zwierzęta

Leczenie, kastracja, sterylizacja, dokarmianie, martwe zwierzęta

Leczenie
Gmina Michałowice podpisała umowę z gabinetem weterynaryjnym w ramach której zapewnia pomoc rannym bezdomnym zwierzętom znajdującym się na jej terenie.
W przypadku gdy zobaczysz potrąconego psa, kota zgłoś to do Urzędu Gminy pod nr tel. 22 350 91 32 lub na Policję w Regułach pod nr tel. 22 723 41 70.

Kastracja, sterylizacja
W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym wykonywane są zabiegi m. in. kastracji/sterylizacji wolno żyjących kotów, które mają na celu ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 22 350 91 32.

Dokarmianie
Gmina Michałowice finansuje dokarmianie wolno żyjących kotów znajdujących się na jej terenie. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 22 350 91 32.

 

Martwe zwierzęta

W przypadku gdy zobaczysz martwe zwierzę zgłoś to do Urzędu Gminy pod nr tel. 22 350 91 32 lub na Policję w Regułach pod nr tel. 22 723 41 70.