31.03.2016 598.454,68 zł

Przebudowa ul. Mazurskiej w Komorowie – etap II

02.09.2016

01.06.2016 238.620,00 zł

Wykonanie nakładek asfaltowych

05.08.2016

06.04.2016 170.867,97 zł

Przebudowa ul. Grabowej w Opaczy-Kolonii

29.06.2016

15.04.2016 393.998,37 zł

Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi

29.06.2016

18.03.2015 6.253.685,42 zł

Przebudowa rowu U-1 – etap II

24.06.2016

17.12.2015 424.397,91 zł

Przebudowa ul. Łąkowej w Nowej Wsi

15.06.2016

08.12.2015 1.150.062,39 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

05.06.2016

16.12.2015 837.385,39 zł

Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap I

01.06.2016