Znaleziono 526 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

61. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 6 października 2014 r.
/ Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące / Wybory samorządowe - 2014  |  07.10.2014 08:47

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania

czytaj więcej

62. Uchwała XXXIV/237/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXIV  |  10.09.2009 11:36

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice,

czytaj więcej

63. Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXIV  |  10.09.2009 11:33

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od

czytaj więcej

64. Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 września 2007r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2007 / Sesja Rady Nr XIII  |  14.09.2007 10:07

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w Gminie Michałowice.

czytaj więcej

65. Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XI  |  25.11.2011 15:59

w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

66. Uchwała Nr XXV/301/2017 / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2017 / Sesja Rady Nr XXV  |  04.07.2017 08:34

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Osiedle oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

czytaj więcej

67. Uchwała Nr XIII / 70 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2003 / Sesja Rady Nr XIII  |  23.10.2006 12:07

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

czytaj więcej

68. Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr VIII  |  11.07.2011 14:29

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

czytaj więcej

69. Zebranie wyborcze Osiedla Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  15.04.2016 09:10

W czwartek 14 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego

czytaj więcej

70. Konsultacje projektu dokumentu / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Strategia promocji Gminy Michałowice

Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi

czytaj więcej

71. Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Zarządzenia Wójta / Zarządzenia Wójta 2012  |  27.07.2012 15:25

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

czytaj więcej

72. Zebranie ogólne mieszkańców Osiedla Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  19.09.2014 08:35

17 września 2014 r., w Zespole Szkół w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice. Wzięło w nim udział 32 mieszkańców.

czytaj więcej

73. Uchwała Nr XXV/303/2017 / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2017 / Sesja Rady Nr XXV  |  04.07.2017 08:37

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 685/2, położonej w

czytaj więcej

74. Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XX  |  25.10.2012 13:44

w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

czytaj więcej

75. Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XXIII  |  31.12.2012 12:43

w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej

76. Uchwała Nr XLII / 386 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2006 / Sesja Rady Nr XLII  |  26.07.2006 12:14

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

77. Roztańczone Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  25.11.2014 11:30

W ostanią sobotę, 22 listopada, sołtys Michałowic Wsi oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice zaprosili mieszkańców na imprezę andrzejkową. W ten jesienny wieczór chętnych do

czytaj więcej

78. Uchwała Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXI  |  27.07.2006 13:38

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»”

czytaj więcej

79. Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLIV  |  14.06.2010 15:50

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

czytaj więcej

80. Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XL  |  27.08.2014 11:33

zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »