Znaleziono 530 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

61. Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XX  |  25.10.2012 13:44

w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

czytaj więcej

62. Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XXIII  |  31.12.2012 12:43

w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

czytaj więcej

63. Konsultacje projektu dokumentu / Michałowice / Dla mieszkańców i inwestorów / Strategia promocji Gminy Michałowice

Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi

czytaj więcej

64. Uchwała Nr XLII / 386 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2006 / Sesja Rady Nr XLII  |  26.07.2006 12:14

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

65. Uchwała Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXI  |  27.07.2006 13:38

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»”

czytaj więcej

66. Uchwała Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLIV  |  14.06.2010 15:50

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów , Gmina Michałowice

czytaj więcej

67. Roztańczone Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  25.11.2014 11:30

W ostanią sobotę, 22 listopada, sołtys Michałowic Wsi oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice zaprosili mieszkańców na imprezę andrzejkową. W ten jesienny wieczór chętnych do

czytaj więcej

68. Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XL  |  27.08.2014 11:33

zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych

czytaj więcej

69. Wybory na osiedlu Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  15.04.2015 07:45

13 kwietnia 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyły się wybory przewodniczącego zarządu, którym został Mariusz Kaźmierczak i członków Zarządu Osiedla

czytaj więcej

70. Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XII  |  02.01.2012 15:01

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

czytaj więcej

71. Uchwała Nr XXXVI/322/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XXXVI  |  27.03.2014 17:49

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

72. Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XX  |  29.10.2012 16:28

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

czytaj więcej

73. Uchwała nr XXVI/322/2017 / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2017 / Sesja Rady Nr XXVI  |  21.09.2017 13:47

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 692/2, położonej w

czytaj więcej

74. Uchwała Nr XLV/309/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLV  |  13.07.2010 12:34

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu we wsi Komorów, Gmina Michałowice

czytaj więcej

75. Uchwała Nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XXXVII  |  09.04.2014 14:02

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych

czytaj więcej

76. Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XI  |  25.11.2011 12:26

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach

czytaj więcej

77. Uchwała Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2013 / Sesja Rady Nr XXVII  |  02.04.2013 12:44

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Michałowicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

78. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  30.05.2015 07:05

28 maja 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice.

czytaj więcej

79. Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr VI  |  27.04.2011 10:23

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

czytaj więcej

80. Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2012 / Sesja Rady Nr XVII  |  23.07.2012 11:18

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »